Billeder

Her kan der ses billeder fra klubbens aktiviteter. Vælg aktiviteten ovenfor.

Når Blåbjerg Håndboldklub offentliggør et billede/en filmoptagelse af en eller flere
personer, der posere på billedet, er der tale om behandling af personoplysninger, der
er omfattet af persondataloven.

Blåbjerg HK bruger billederne til at vise, hvilke aktiviteter, vi er sammen om, både i –
og udenfor banen.
Når du betaler din kontingent, bliver du bedt om at sige ja/nej til at Blåbjerg HK må
offentliggøre billeder af dig. Vær opmærksom på, at børn og unge over 15 år skal selv
være med til at give tilladelsen.

Blåbjerg HK offentliggør ikke billeder/film, hvor de fotograferede personer kan føle sig
udstillet, udnyttet eller krænket.

Anvendelse af billeder
Ved at give samtykke til at Blåbjerg HK må anvende portrætlignende billeder og
filmoptagelser, giver du lov til at vi må bruge billeder og filmoptagelser på
- Hjemmesiden
- Sociale medier (Fx facebook, Instagram m.m.)
- Pjecer og publikationer
Hvis du kun ønsker at give lov enkelte af ovenstående, bedes du kontakte bestyrelsen
blaabjerg.h.k@mail.com.

Hvis du betaler kontigent på barn/egne vejne, så giver du automatisk tilladelse til, at vi må bruge billeder af vedkommende. Du kan altid ændre dit samtygge, ved at kontakte bestyrrelsen.

Kan jeg trække mit samtykke tilbage?
Du kan til enhver tid trække din tilladelse tilbage ved at gå ind på din profil i
klubmodulet og ændre din beslutning eller kontakte et medlem af bestyrelsen.

Som udgangspunkt slettes billeder og film, og vi anvender ikke billedet til trykning af
nye pjecer eller til offentliggørelse på anden vis, hvis en af personerne på billedet har
trukket sit samtykke tilbage..

Hvis et billede er lagt op på sociale medier eller på Blåbjerg HK´s hjemmeside, kan vi
ikke slette billedet, hvis det er delt eller downloadet af andre.
I Blåbjerg HK skelner vi mellem 2 former for billeder:

Portrætbilleder
Et portrætbillede har til formål at vise den eller de personer, der er på billedet. Det
væsentligste motiv på billedet er altså personen og ikke hvad personen foretager sig –
det kan f.eks. være holdbilleder.
Samtykke
Det kræver samtykke at offentliggøre portrætbilleder. Der skal indhentes samtykke
fra personen. Hvis personen er over 15. år kan de selv give samtykke. Hvis personen
er under 15. år skal forældre/værge afgive samtykke.

Situationsbilleder
Et situationsbillede er et billede, hvor formålet med billedet er at vise en aktivitet eller
en situation. Det væsentlige motiv på billedet er altså aktiviteten eller situationen,
ikke personen.
Et situationsbillede kan for eksempel være et billede af børn, der træner en
kampsituation. Det kan også være et billede af børn i en spisesal til et stævne.
Hvis der er tale om et billede af en menneskemængde, hvor er der fokus på
situationen, kan billedet offentliggøres uden videre.

Blåbjerg Håndboldklub august 2018.