Om Covid-19 - 1000x520px.jpg
Retningslinger for afvikling af kampe

CORONA 

Retningslinjer for afvikling af kampe i Blåbjerg HK

- Sådan hjælper du med at forebygge smittee

 

Når der afvikles kampe i Outrup Idrætscenter, skal spillere, trænere, holdledere og dommere følge en række skærpede forholdsregler for at forebygge smitte med coronavirus (COVID-19). DHF er meget tydelige i udmeldingerne, retningslinjerne fra myndighederne SKAL overholdes. Nedenstående er konkrete retningslinjer for, hvordan vi i Blåbjerg HK har besluttet at agere for at begrænse smitterisikoen mest muligt. 

 

Bliv hjemme hvis:

 • Du har symptomer som fx hoste, feber, hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejrtrækningsbesvær. Det gælder også ved milde symptomer som fx forkølelse. Du skal først komme igen 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet, eller du har fået foretaget en test, der viser, at du ikke er smittet. Se mere på sundhedsstyrelsen.dk om symptomer.

 • Gå straks hjem, hvis du får symptomer under kampen.

 • Du - eller en person du bor sammen med - er konstateret smittet med COVID-19 eller sendt til test p.g.a symptomer.

 • Du ikke overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer i skole, på arbejde eller i fritiden.

 

Ankomst til Outrup Idrætscenter - værnemidler og håndsprit:

 • Der skal bæres mundbind eller visir overalt i Idrætscentrets lokaler. Påbuddet gælder ikke i forbindelse med omklædning, og når I er aktive på banen. Mundbind/visir må tages af, når man er siddende.

 • Når du kommer til idrætscentret, skal du bruge håndsprit, og går derefter direkte til det anviste omklædningsrum, da du ellers skal have anvist en tilskuerplads, og det er der ikke plads til i hallen, og samtidig skal pladsen så sprittes af, før der kommer en ny tilskuer. Du må ikke gå ind i hallen og se 5-10 minutter håndbold. Hvis der er plads ved et bord i cafeteriet, kan du opholde dig der, indtil du går til omklædning. 

 • Der er håndsprit til rådighed i foyer, i omklædningsrum, ved spillerindgang til hallen og ved tidtagerbordet. Sprit af inden du forlader omklædningsrummet og med jævne mellemrum. Hallen og klubben stiller håndsprit til rådighed. Medbring også gerne selv håndsprit. 

 

Omklædning spillere og dommere:

 • Hvert hold får stillet et specifikt omklædningsrum til rådighed i et fastlagt tidsrum. Idrætscentret sørger for spritte af mellem holdene. Alle har adgang til omklædning min. 30 minutter før kampstart og max. 30 minutter efter afslutning af kamp. Oversigt over tildelte omklædningsrum og tidspunkter fremgår af hjemmesiden og klubbens facebook side senest en uge før kamptidspunkt.

 • Der må være max. 10 personer i omklædningsrummet og max. 3 personer i bruserummet af gangen. 

 • Der er et omklædningsrum til dommere, og I kære dommere, bedes selv rengøre kontaktflader før og efter brug. Der vil være rekvisitter til rådighed.

 

Opvarmning og adgang til hallen:

 • Opvarmning foregår på banen, og der vil være min. 20 minutter til rådighed til dette.

 • Der er ikke adgang til hallen for spillerne, før end spillerne fra forrige kamp har forladt banen, da I ellers skal have anvist en tilskuerplads, og det er der ikke plads til i hallen.  

 • Der skal ligeledes være foretaget rengøring af udskiftningsområderne, målstolper og dommerbord

 • Tasker kan blive i omklædningsrum, tag værdigenstande med ind i hallen.

 

Afvikling af kamp:

 • Ved trøjelighed bedes udeholdet selv medbringe overtrækstrøjer

 • Husk at afvikle kampråb på en forsvarlig måde – ikke ansigt mod ansigt

 • Ingen må forlade hallen i halvlegen

 • Spillerne skal blive på banen og må ikke ”blande sig” med tilskuerne

 • Der siges ikke som vanligt ”tak for kamp” - dette for at beskytte spillere, trænere og dommere, der ikke har haft kropskontakt i kampen og for hurtigst muligt at få spillerne ud af banen, så banen kan klargøres til næste kamp. 

 • Udeholdet forlader hallen først og dernæst hjemmeholdet

 

Antal tilskuere udehold:

 • Der må i alt være max. 138 tilskuere i hallen, men pga. afstandskravene kan der i praksis være 52 personer med 1 meters afstand på bænkene, derudover er der puder, således der kan side 36 personer på nederste trappe med 1 meters afstand. Yderligere er der plads til ca. 10 stole bag målet op må cafeteriet. Så i praksis er der plads til ca. 100 personer. 

 • Udeholdene får tildelt 2 zoner, således at der kan være i alt 15 personer – 8 personer på bænk, og 7 personer på puder på trappetrin. Tallene tager udgangspunkt i 1 meters afstand pr. person.

 • Det betyder, at udeholdet kan medtage 15 tilskuere til kampen, og I vil få adgang til hallen, når der er rengjort efter den foregående kamp – i praksis er det ca. 20 minutter før kampstart.

 • Se retningslinjer for tilskuere – findes på klubbens hjemmeside www.blaabjerghk.dk – corona

 

I tilfælde af smitte:

 • Hvis en deltager i en kamp efterfølgende konstateres smittet med Covid-19, skal kampens deltagere (modstandere, trænere, holdledere, dommere og tidtagere) orienteres direkte.

 • Der orienteres generelt på klubbens facebook side, hvis der konstateres smittetilfælde blandt klubbens medlemmer.

 

I BLÅBJERG HK PASSER VI PÅ HINANDEN! Vi passer på hinanden ved bl.a. at overholde ovenstående regler og retningslinjer. Vi har alle et ansvar for at begrænse smittespredning mest muligt – både spillere, forældre, trænere, tilskuere og bestyrelse. Til kampene er der corona-vejledere til stede, der vil hjælpe med at vejlede spillere og tilskuere og minde alle om de særlige forholdsregler for adfærd og hygiejne, som gælder lige nu. Vis respekt for corona-vejlederne og bestyrelsen, følg deres anvisninger og spørg dem, hvis der er noget, du er i tvivl om. De vil gøre, hvad de kan for at hjælpe alle med at passe på sig selv og hinanden. Retningslinjerne opdateres i takt med, at der kommer ændringer til de udmeldte retningslinjer.

Velkommen tilbage, selvom det hele er meget anderledes, så skal det nok blive sjovt ☺

På bestyrelsens vegne


Annalise Schmidt – 61617518

Formand og corona-ansvarlig