Om Covid-19 - 1000x520px.jpg
Retningslinjer for spillere

CORONA 

Skærmbillede 2020-09-06 kl. 13.34.15.png
Retningslinjer for håndboldspillere i Blåbjerg HK
- Sådan hjælper du med at forebygge smitte

 

Når du spiller håndbold i Blåbjerg HK, skal du og dine holdkammerater følge en række skærpede forholdsregler for at forebygge smitte med coronavirus (COVID-19). Forholdsreglerne følger Sundhedsstyrelsens, Varde kommunes og Dansk håndboldforbunds forholdsregler og udgør konkrete retningslinjer for, hvordan vi i Blåbjerg HK har besluttet at agere for at begrænse smitterisikoen mest muligt. Vær opmærksom på, at der er skærpede/specielle retningslinjer i håndbold, da der er tale om en kontaktsport.

Bliv hjemme hvis:

 • Du har symptomer som fx hoste, feber, hovedpine, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejrtrækningsbesvær. Det gælder også ved milde symptomer som fx forkølelse. Du skal først komme igen 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet, eller du har en negativ test. Se mere på sundhedsstyrelsen.dk om symptomer.

 • Gå straks hjem, hvis du får symptomer under træning eller kamp.

 • Du - eller en person du bor sammen med - er konstateret smittet med COVID-19 eller skal testes p.g.a. symptomer. 

 • Du er i en særlig risikogruppe.

 • Du ikke overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer i skole, på arbejde eller i fritiden.

 

Håndhygiejne:

 • Når du kommer i hallen, skal du vaske dine hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, før du går ind i hallen.

 • Suppler med brug af håndsprit før, flere gange under og efter træning. Hallen og klubben stiller håndsprit til rådighed. Medbring også gerne selv håndsprit.

 • Host og nys så vidt muligt i ærme eller engangslommetørklæde – ikke i hænderne.

 • Medbring håndklæde til at tørre sved af i.

 

Afstand mellem hinanden:

 • Hold afstand til hinanden! – Altid min. 1 meter.  Ved træningsøvelser uden kropskontakt holdes en afstand på 2 meter.

 • Indendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. I tilrettelæggelse af træningen vil der blive vekslet mellem øvelser uden og med kropskontakt.

 • Undgå håndtryk, kram og high five.

 • Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters.

 • Spillere på U6, U7, U8, U9, U11, U13 og U15 holdene SKAL komme omklædt og bade hjemme efter træning. Hvert hold får angivet et område/zone i hallen, hvor der skal skiftes sko. Det angivne område SKAL overholdes. Afstandskravet på de 2 meter skal overholdes.

 • Spillere på U17 og ældre opfordres til at møde omklædte og bade hjemme, dog kan disse hold benytte det tildelte omklædningsrum, såfremt afstandskravet på 2 meter og max. antal personer i rummet overholdes. Der må max. være 10 personer i et omklædningsrum. Holdene aftaler selv, hvem på holdet der kan benytte omklædningsrummene.

 • Ankom til træning tidligst fem minutter før start og gå direkte til det angive omklædningszone. Forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.

 • Træningen slutter 5 minutter før det angivne tidspunkt, så spillere og trænere kan forlade banen, før de nye spillere skal i gang. Beskeder m.v. gives i det tildelte omklædningszone.

 • Forældre og andre personer, der ikke træner må IKKE sidde på bænkene i hallen. De henvises til stolene i cafeteriet.

 

Bolde og andet

 • Hver spiller anvender samme bold under hele træningen. Udgangspunktet i retningslinjerne er, at spilleren medbringer sit eget udstyr og anvender samme bold under hele træningen. Der må bruges fælles bolde i træningsøvelser, hvor dette er nødvendigt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes mellem brug af forskellige hold. Klubben kan takket være støtte fra DIF og DGI`s foreningspulje stille en bold til rådighed for alle spillere.  Det er dermed den enkelte spiller, der har ansvaret for rengøring af bold.  Se særskilt flyver vedr. bodkoncept for sæson 20/21. Træneren har ansvaret for afspritning af anvendt materiel f.eks. kegler.

 • Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning og kamp. Vandautomaten er ikke tilgængelig.

 • Der må maksimalt samles det antal, der aktuelt er fastsat for forsamlinger.

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din forening og din træner.

Mundbind

 • Der skal bæres mundbind eller visir overalt i Idrætscentrets lokaler. Påbuddet gælder ikke i forbindelse med omklædning, og når I er aktive på banen. Mundbind/visir må tages af, når man er siddende.

 

I tilfælde af smitte med COVID-19

 • Skal du straks orientere din træner og den corona ansvarlige i klubben, som er Annalise Schmidt og kan kontaktes på 61617518.

 • Træneren orienterer de øvrige spillere og forældre på holdet.

 • Den corona ansvarlige orienterer halinspektøren.

 • Træner og den corona ansvarlig vurderer i fællesskab, om der kan være andre i klubben eller modstandere, som vedkommende har været i ”tæt kontakt med” jf. sundhedsmyndighedernes definitioner. Hvis det er tilfældet, orienteres disse.
   

I BLÅBJERG HK PASSER VI PÅ HINANDEN! Vi passer på hinanden ved bl.a. at overholde ovenstående regler og retningslinjer. Vi har alle et ansvar for at begrænse smittespredning mest muligt – både spillere, forældre, trænere og bestyrelse. Klubbens trænere og bestyrelse vil gøre alt, hvad vi kan for at vejlede dig og dine holdkammerater og minde alle om de særlige forholdsregler for adfærd og hygiejne, som gælder lige nu. Vis respekt for trænerne, følg deres anvisninger og spørg dem, hvis der er noget, du er i tvivl om. De vil gøre, hvad de kan for at hjælpe alle med at passe på sig selv og hinanden.

Retningslinjerne opdateres i takt med, at der kommer ændringer til de udmeldte retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne, Varde kommune og Dansk Håndbold Forbund.

Velkommen tilbage, selvom det hele er meget anderledes, så skal det nok blive sjovt. 

 

På bestyrelsens vegne

Annalise Schmidt

61617518