top of page
Om Covid-19 - 1000x520px.jpg
Tidtagernes opgaver

CORONA 

Tjekliste i forbindelse med påvist smitte med Covid-19  

- Sådan hjælper du med at forebyge smitte

 

I forbindelse med påvist smitte med Covid-19 i Blåbjerg HK skal følgende tjekliste følges for at bidrage til ”kontaktopsporing af nære kontakter”, hvilket er helt centralt i forhold til at mindske smittespredningen, bryde smittekæder, og bevare kontrollen over epidemien.

 

Håndboldklubben har været i kontakt med opsporingsenheden under Patientsikkerhedsstyrelsen, der oplyser, at holdkammerater og modstandere er at betragte som ’nære kontakter’, da håndbold er en kontaktsport, såfremt de har spillet håndbold i den periode, hvor der er risiko for smitte.

Hvis den smittede person har – eller har haft - symptomer på COVID-19, er mulige nære kontakter de personer, den smittede har været sammen med i perioden fra 48 timer før symptomerne startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis den smittede person ikke har – eller har haft – nogen symptomer på COVID-19, er mulige nære kontakter de personer, den smittede medarbejder har været sammen med i perioden fra 48 timer før spilleren fik taget testen, indtil 7 dage efter personen fik taget testen.

I kan læse mere i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til ’Nære kontakter’ på www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

 

Hvis en spiller er påvist smittet med COVID-19 har træneren følgende vigtige opgaver:

 

Eksempel på brev til spillere er vedlagt som bilag 1.

 

I BLÅBJERG HK PASSER VI PÅ HINANDEN! Vi passer på hinanden ved bl.a. at overholde ovenstående regler og retningslinjer. Vi har alle et ansvar for at begrænse smittespredning mest muligt – både spillere, forældre, trænere, tilskuere og bestyrelse. Retningslinjerne opdateres i takt med, at der kommer ændringer til de udmeldte retningslinjer.

På bestyrelsens vegne


Annalise Schmidt – 61617518

Formand og corona-ansvarlig

 

Bilag 1

VIGTIG INFO VEDR. COVID-19.

I orienteres hermed om, at jeres holdkammerat XX er smittet med COVID-19. Hans mor og søster er også konstateret smittet, de har heldigvis alle kun milde symptomer. Hvis det vides hvor og hvornår, de er blevet smittet tilføjes det her.

 

Både familien og håndboldklubben er i kontakt med opsporingsenheden under Patientsikkerhedsstyrelsen, der oplyser, at holdkammerater er at betragte som ’nære kontakter’. I dette tilfælde betyder det, at alle der har været til træning indsæt dato er at betragte som ’nære kontakter’.

I kan læse mere i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til ’Nære kontakter’ på www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

 

Jer der var til træning indsæt dato skal derfor gå i selvisolation hurtigst muligt – også selv om I ikke har symptomer. At gå i selvisolation betyder, at I ikke må forlade jeres hjem, hverken for at gå i skole, dyrke fritidsinteresser, passe fritidsjob, gå til fest eller andet, og I skal, så vidt det er muligt, isolere Jer fra resten af familien.
 

Jeres oplysninger bliver videregivet til opsporingsenheden, der vil kontakte jer. I kan også allerede nu kontakte Coronaopsporingen under Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 32 32 05 11 og taste 2. Opsporingsenheden kan vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig som ”nær kontakt” og vejlede dig i, hvordan du booker de to tests, ud fra testprogrammet for nære kontakter.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at du bliver testet på 4. og 6. dag efter, at du senest har haft nær kontakt med den smittede. Det betyder, at I skal testes indsæt dato. Opsporingsenheden henviser Jer til test, således I vil blive prioriteret i forhold til at få en tid til test hurtigst muligt. Når I har fået en henvisning skal I gå ind på www.coronaprover.dk og booke tid til 2 tests. 

Hvis den første test ikke påviser smitte, dvs. at testen er negativ, og I ikke har nogen symptomer på COVID-19, behøver I ikke længere at være i selvisolation. I forhold til skolegang, er det skolen, der afgør, hvornår I igen kan komme i skole. Det er fortsat vigtigt at være særlig opmærksom på at holde afstand og god håndhygiejne. I skal også være særlig opmærksom på eventuelle symptomer på smitte.

Hvornår må I komme til træning og kamp igen?
I kan dog først møde op til aktiviteter i håndboldklubben igen, når I har været hjemme i 7 dage og begge test har vist, at I ikke har COVID-19. Dette er begrundet i, at håndbold er en kontaktsport, hvor der ikke kan holdes afstand. 

Efterhånden som I får svar på Jeres test, bedes i give besked til Indsæt kontaktoplysninger på træner eller holdleder, så skaber XXX løbende overblikket over situationen.

Dem spillerne bor sammen med
Andre i husstanden må heller ikke deltage i træning eller spille kamp, før der er modtaget negativt svar på begge test – igen er begrundelsen, at håndbold er en kontaktsport, hvor der ikke kan holdes afstand. 

Jeg håber det bedste og glæder mig til igen at se Jer i hallen.

Det er vigtigt, at I alle overholder ovenstående retningslinjer, så vi kan begrænse smittespredning i videst mulig udstrækning.

 

Med venlig hilsen

XXX

Tjekliste
bottom of page